Meteorit

På Geomuséet vill man uppleva en av dom största genvarande meteoriter hittade i Sverige: En Muonionalusta järn/nickel meteorit (Oktahedrit) på 236 kilo.

Här ser du bilderna från då den hittades.

Enjoy and touch (!) one of the largest remaining Meteorites found in Sweden, an Octaedrite (iron-nickel meteorite) from Muonionalusta in Northern Sweden is on permanent exhibition in our museum.

These photos show how it was discovered and collected.