Namibia

Vi har varit så heldiga att få samarbeta med SGU på en resa runt om i Namibia; ett land som är dubbelt så stort som Sverige, men med hälften så många invånare - så där finns det PLATS i tillegg till många flotta förekomster av mineraler, och inte minst massor av vacker natur, djurliv och geologiska formationer. I februari är det också regntid, så det annars så torra landskap bokstavligen blommade upp.

Photos from travels in Namibia together with the Swedish Geological Survey. A country twice the sixe of Sweden, but with half the inhabitants - so there´s a lot of space in addition to great localities for minerals, and not the least beautiful nature, lots of wildlife and geological formations. It was the rainy season, so the normally dry landscape literally bloomed.