Gräv dina egna fossil och mineraler/kristaller, och få dom med hem! Geomuséet bjuder på som en del av inträdet en fossil & mineraljakt där man får med sig 5 stycken + infoark så man vet vad man har hittat.

As a part of the entrance-fee you may dig for fossils and minerals/crystals and keep 5 of them! Information about the fossils/minerals is included - so you know what you have found.


 Tombola i museibutiken - med vinst på ALLA lotter!

Tombola in the museumshop - you win on EVERY ticket! 


 Gratis fiske (!) i Garhytteån på översiden av bron. Varje år sätts det ut flera hundre kilo edelfisk i ån (sponsrad av lokalt näringsliv), här kan man fiska gratis utan fiskkort. Ett spö per fiskare, max två fiskar per dag. Skitt fiske!

Kolla på Gratis Fiske i Garhytteån på Facebook.

https://www.facebook.com/pages/Gratis-Fiske-I-Garhytte%C3%A5n/402364856546236

Fish for trout for free! In the Garhytteå-river above the main bridge several hundreds of kilos of trout are introduced every year, sponsored by local interests. Here one may fish for free without fishing-licence. One rod per person - maximum two fish per day. Good luck!

More info at Gratis Fiske i Garhytteån on Facebook.

https://www.facebook.com/pages/Gratis-Fiske-I-Garhytte%C3%A5n/402364856546236


  Lär att vaska guld! Instruktion med äkta guld av världsmästare i guldvaskning, inom gångavstånd från Geomuséet.  www.guldaventyr.se 

Learn how to pan for Gold! Instructions with genuine Gold by the Goldpanning Worldchampion within walking distance from the Geomuseum.  www.guldaventyr.se 


  Geomuséet har ett antal olika guidehäften till salu over lokala förekomster och besöksmål inom geologi/gruvor.

Några av platsarna kan man också leta sina egna stenar!


 

 Bergslagsleden en fantastisk vandringsled på 28 mil (en av Sveriges längsta) som startar i Kloten, går förbi utkanten av Kopparberg och ender upp i Tiveden. Lagom dagsetapper, övernattningsmöjligheter, etc undervägs. Natur i mängder, historik, djur-/fågelliv och botanik, gruvor och severdigheter, geocaching.  http://www.regionorebro.se/blameny/naturfriluftsliv/bergslagsleden.4.42d708c1120b34a88978000186905.html

One of Swedens longest trails starts up at Kloten outside Kopparberg, passes the ouskirts of town and ends up down south in Tiveden. Overnight facilities, plenty of nature and wildlife, history and mines, geocaching. http://www.regionorebro.se/blameny/naturfriluftsliv/bergslagsleden.4.42d708c1120b34a88978000186905.html