Bergslagen

Att resa till exotiska länder är vel och bra - men vi har många pärlor lokalt runt Kopparberg och i Bergslagen. Har sin egen charme att vara turist i närområden! Många platser kan man samla sina egna stenar - något som inte alltid är möjligt i utlandet, vår allemannsrätt är ganska unik. På Geomuséet har vi guidehäften för ett antal förekomster/besöksmål i Kopparbergområdet, så om du inte har lokal kännedom kan du allikevel hitta och samla!

Always nice to visit exotic places around the world, but we also have a lot of very nice localities and attractions locally! Many places you may collect your own specimens, something that is not always the case abroad. At our Geomuseum we have an assortment of leaflets with information about local collecting possibilities, so even without local knowledge you may find and collect in the vicinity of Kopparberg!