Kopparstigen

Gå Kopparstigen - börjar och slutar vid Geomuséet/turistbyrån - en rundvandring på ca. 2 km där man upplever gruvorna, kyrkan (vackrast i Sverige!), Kopparbergs historik, vacker natur - upplev t.ex. bäver i mitten av byn! Guidehäfte till salu på Geomuséet och turistbyrån. Ett måste! Foton härunder. Finns också en video på You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=dOLl6oZTabk

Walk the Kopparstigen path around the center of Kopparberg, starts and ends by the Geomuseum/touristoffice. A 2 km walk where you experience the mines, church (most beautiful in Sweden!), history of Kopparberg, beautiful nature - see for ex. beavers in the middle of town! Photographs below. There is also a video on You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=dOLl6oZTabk