Svartbergsgrytorna

Svartbergsgrytorna är en liten samling med jättegrytor - djupa rundslipta hål i berget gjorde av roterande stenar inunder istäcket under senaste istiden, altså 12-15000 år gamla. Isen har också grävt ut den lilla dalen grytorna finns i, se dom polerade granitväggarna. Massor av övertro har varit förbundna med sådanna hål, man har t.ex. tagit dit sjuka barn för att "rensa" dom med vattnet från hålet. Men så länge det funkar..... vi gör jo faktiskt en hel del märkliga sakar i dagens samhälle också.......... Ta österut från riksväg 50 1 km söder om korsningen 50 / 233 (avfart till Kopparberg), skyltad till Kölsjön, ca. 700 meter innan Kölsjön skylt (se bild) med Svartbergsgrytorna. liten, men markerad sti ner till jättegrytorna. Foton härunder.

The Svartbergsgrytorna is a small collection of Giant´s Kettles or potholes - deep, polished holes made by rotating stones under the icesheets during the last ice-age, in other words some 12 - 15000 years ago. The ice also excavated the small valley the potholes are in, see the nicely polished granite walls. Lots of superstition has been connected with such potholes, for example sick children were brought there and had them "cleansed" with the water from the hole. But as long as it works......... and who are we to talk - we do plenty of weird things in todays society too. One km south of the crossing of highways 233 and 50 (Kopparberg exit) go east (sign with Kölsjön), about 700 before reaching Kölsjön there is a sign (see photo) with Svartbergsgrytorna, a small but marked path down to the holes. Photos below.