Beskrivning av mineral och kristaller i SamlaStenar´s samlingar.

AgatGeod.

Ett hålrum i lava fylls delvis med agat och bergkristaller, eroderar ut från berget, samlas och delas så med diamantsåg, och voila!

Ett vackert lite konstverk från naturen.

Finns t.ex. i Brazilien, Mexico, Indien, Marocko.

 • Geod i basalt

 • Samling i Indien

 • Agatgeod, USA

Bergkristall.

Bergkristall eller kvarts som det också heter, kan bilda fina sexkantiga kristaller i hålrum i berget. Består helt enkelt av en del kisel och två delar syre. Av och till bildas kristaller med spets i båda änder - dubbelterminerade kristaller. En del har nog sett bergkristaller ute i naturen själv - t.ex. på sprickar i berget där man har sprängd för att bygga hus eller vägar. Stora förekomster i t.ex. Brazilien och USA.

 

 • Bergkristall i basalt, USA

 • Dubbelterminerad bergkristall i matrix

 • Enkel bergkristall

Dendriter.

Namnet kommer från det grekiska "dendros" som betyder trä. Den dendritiske form är ganska vanlig i naturen: Snöflingor, frost på fönsteret, andra kristaller, våra egna närvceller, etc.

Ser ut som plantfossil, men har inget med fossil att göra! Består av mangan- och järnoxyder som på denna stenen bildats i dessa mönster på tunna sprickor i en tät kalksten.

Best kända förekomst är Solnhofen/Eichstatt i Bayern, Tyskland. Härifrån kommer också våra dendriter.

 • Kalkstenplattor med dendriter

 • Vacker dendrit, Tyskland

Fluorit.

Ett vackert mineral som finns i alla färger! (Man kan altså inte bara utgå från stenens färg för att bestämma vilket mineral det är.) Men dens vanligaste färger är grön och lila. Håll fluoriten upp mot ljuset för att dens fina färger bättre.

Fluoriten har spaltytor som bildar dubbeltpyramider om man klyver den långs spaltytorna.

Stora förekomster i t.ex. USA, Namibia, Kina.

 • Vilka färger!

 • Fluoritförekomst

 • Fluorit oktaeder (dubbel-pyramider)

Kalcit.

Också ett mineral som förekommer i alla färger, oftast lite tråkigt vitt/grått/beige, men stundoms i fräscha klara färger! Består av kalsiumkarbonat och är relativt mjukt, så det tar skada av att rubbas med dom flesta andra stenar. Dom mörka mineral i den oranga kalsiten från Kanada är svart turmalin och mörkgrön apatit.

Kalcit - särskilt den klara - spaltar lätt och bildar då romber, dom ser ut som kristaller, men är "bara" spaltstycken.

Kalsit finns i dom flesta länder i världen.

 • Kalcit - rombisk spaltstycke

 • Kalcit - rombisk spaltstycke

Krysokolla.

Bildar färggranna massiva (kristalliserar inte) formationer i förbindelse med kopparmineraliseringer. Sällsynt i Norden, men finns t.ex. i Namibia och USA.

 • Krysokollaförekomst

 • Krysokolla i berget, Namibia

 • Krysokolla

Pyrit.

Heter egentlig svavelkis på svenska, kallas också kattguld; består av järn och svavel. Kan bilda fina kubiske kristaller i berget, man kan se en eller flera av kristallytorna på exemplaret i asken. Vanlig förekommande i många länder - också i Sverige. Några platser ser man rostbildningar på bergytan, detta kommer ofta från förvittring av pyrit i berget.

 • Pyritkristaller i matrix

 • Pyrit, Peru

 • Pyritsamling, Spanien

Sandros.

Heter också ökenros. Består av mineralet gips som bildat en rosett av kristaller nere i ökensanden, sanden blåser bort under sandstormar, så kan man samla sandrosor på ytan.

Finns i ökener flera platser i världen, Nord-Afrika, Mexico, Arabien. och t.ex. Saskatchewan i Kanada (behöver inte vara en varm öken!).

 • Sandrosor i öknen

 • Sandrosor, Mexico

Svavel.

Ett grunnämne som gärna bildas i förbindelse med vulkanisme. Om du luktar på stenen känner du en skarp, stickande doft - lite som röken från en tändsticka - sådan luktar svavel!

Denna stenen hittades i vilkanområden på Sicilien, Italien.

 • Vackra svavelkristaller, Sicilien

 • Svavelbildningar i vulkan

 • Svavelbildningar, Santorini

Träagat.

Variant av agat; vit med gröna fibriga inklutioner som kan se ut som vegetation. Men det är "bara" agat - inga fossil.

Finns i Indien.

Sodalit.

Sodalit har ofta en fräsch blå färg och är en populär smyckesten.

Stora förekomter i Namibia, Brazilien, USA.