Ammonit.

Förstenat skal av skalbärande bläckfisk. Flera tusen arter fanns i dom förhistoriska haven, men dom dog ut (tillsammans med dinosaurierna) i övergången mellan geologiska perioderna krita och tertiär. MEN; det finns några få nulevande släktningar, t.ex. Nautilus som lever i det Indiske Ocean. Skalet består av kalk och är bygget upp i kammare - inte som snäckorna med ett enda hål. Ammoniterna kan hittas i många länder, som en sällsynthet också i Sverige. Några gångar kan man ha tur och hitta fossila ammoniter med den ursprungliga pärlmor bevarat!

 • Rekonstruerad ammonit

 • Ammonit med synliga kammare

 • Ammonit med original pärlmor; Madagaskar

Belemnit.

Också en fossil bläckfisk - men inte ett yttre skal som hos ammoniterna, däremot ett indre "skelett". Några av dagens nulevande bläckfiskar har också interna kalkstrukturer.

Belemniterna kan samlas många platser i världen, också t.ex. i Danmark och Skåne.

 

 • Rekonstruerade belemniter

Bärnsten

Förstenat kåda från barrträd i förhistoriska skogar. Bärnstensförekomsterna runt Östersjön och Kattegat är klassiska och bärnstenen härifrån har uppskattats sedan stenålderen. Var också en stor handelsvara under vikingatiden. I dag kan man hitta bärnsten på stränderna i Skåne, Danmark, Tyskland, Polen; särskilt efter starka stormer som för nya bitar upp på stranden. Några bärnstensbitar innehåller fossil av insekter, kolla dina bitar i motljus!

 • Kåda på en trästam

 • Bärnstensbitar

 • Insekter i bärnsten

Dinosaurieben.

Dinosaurier behöver vel ingen närmere introduktion! Själv om alla känner till dessa förhistoriska djur, är det nog inte så många som har hållit i äkta dinosauriefossil. Om dino-skeletten begravdes snabbt i sediment kunne de förstenas och insamlas idag många miljoner år senare. Om du ser närmare på din fossil - gärna med en lupp - ser du att benstrukturen fortfarande är bevarad, sammanlikna den med moderna ben nästa gång du grillar. Större och evt. kompletta skelett kan du studera på flera muséer i landet, också på Kopparberg Geomuseum. 

Dinosauriebenet i SamlaStenar asken är från en av mycket stora plantätare Sauropoderna.

 • Dinosaurieben

 • Sauropod

 • Polerad agatiserad dinoben

Hajtänder.

Hajar är en mycket gammal djurgrupp - dom dök upp för cirka 300 miljoner år sedan! Båda dåtidens och nutidens hajar´s skelett bestod av brosk, inte ben. Detta nedför att hajfossil är mycket sällsynta fördi brosken snabbt försvinner. Men tänderna bestod av ben och emalj och kunne bevaras för eftertiden. Och att man hittar många fossila hajtänder i många länder (också Sverige och Danmark) beror på att hajarna produserar tänder hela livet - en enda haj kan produsera flera tusen tänder! Dagens hajar blir överfiskade, i praksis massakreras över hela världen (också i Europa). Så efter att ha överlevd i 300 miljoner år är det sannolikt att vi människor utroter dom under några få tiår - inte något att vara stolta över, eller?

 • Närbild av hajkäft

 • Hajtand i matrix, Marocko

 • Carcharodon megalodon, USA

Koprolit.

Hos sauropoder som hos alla andra stora plantätare - när det äts mycket, kommer det också mycket ut i andra änden............. Under gunstiga förhållanden kan också dinosaurieskit förstenas; i detta tillfället har dinobajset omvandlats till agat, en sten som är hård och därför kan poleras. Här har du en bit polerad dinobajs!!!

 • Koprolit, USA

 • Koprolit med fin form!

Sjölilje-stjälkar.

Sjöliljar finns fortfarande - men oftast på djupt vatten, så inte många har sett dom - efter 400 miljoner år på jorden. Levde ofta i stora mängder, så hela stenformationer kan bestå av fossila sjöliljedelar. Kompletta fossila sjöliljar är sällsynta. Ser ut som en blomma, men är faktiskt et djur uppbyggd av ett "skelett" beståande av små kalkbiter.

 • Levande sjöliljar

 • Komplett fossil sjölilja

 • Fossila sjöliljar

Stingrockatänder.

Som hajar är också stingrockor broskfisk och därför sällsynta fossil. Men tänderna består av kalk och kan bevaras som fossil. Stingrockorna har inte separate tänder, men däremot platta "tandplattor" som krossar t.ex. musslor. Stingrockatänderna i asken är delar av dessa plattor.

 • Stingrockakäft

 • Del av tandplata

 • Stingrocka

Stingrocka-gadd.

Stingrockan har som namnet indikerar en gadd ytterst på svansen att försvara sig med. Några har bara taggar, andra också gift. Gadden består av en bensubstans, så den hittar vi som fossil tillsammans med tänderna - rästen av rockan är byggd upp av lättupplöselig brosk.

Dinosaurie-äggskal.

Ägg är inte det matrial som oftast blir bevarat som fossil, äggen är sköra och blir som regel borta. Men under gunstiga förhållanden med snabb tilltäckning av sediment, förstenades dessa äggskalsbitar från dinosaurie-ägg. Om du kollar närmare på ytan vill du se att dinoäggen har samma struktur som dagens hönsägg! Fåglar är efterkommare av dinosaurier, och äggens struktur/uppbyggnad har funkat i miljoner av år. I sällsynta tillfällen har man hittat dinobebisar (embryon) i fossila ägg!

 • Dinosaurieägg i redet.

 • Dinosaurie embryon i äggen.

 • Äggskalsbitar med tydlig ytstruktur.

Sanddollar.

En form för sjöborra, men platt och med "hår" i stället för taggar.

Krokodil.

Som dagens krokodiler hadde dom fossila också benplattor som panser langs med ryggen som skydd. Krokodilerna är en gammal djurgrupp som levde sida om sida med dinosaurierna, men överlevde dessa.

Fossila koraller.

Koraller har funnits i flera hundra miljoner år och bildar ofta fina fossil då dom som oftast bestod av hårda kalkstrukturer. Några byggde flere kvadratmeter stora kolonier, andra var enskilda som t.ex. hornkorallerna.